Wielka promocja na rok 2023

Bazowanie przyczep campingowych

– abonament miesięczny

120 zł brutto

– abonament roczny

1200 zł brutto

(włącznie z miesiącami letnimi lipcem i sierpniem)
Zapewniamy ogrodzony teren, monitorowany i dozorowany przez cały rok